Over ons

Wat in eerste instantie als een leuk idee is begonnen is nu uitgewerkt tot een echt bedrijf. Indy's Appeltaart is ontstaan uit de gedacht dat ook mensen met een beperking in staat moeten zijn om op hun eigen manier in een echte werksituatie aan hun ontwikkeling te kunnen werken.

Mee kunnen komen binnen gewone bedrijven is vaak moeilijk omdat het werktempo veel hoger ligt en de tijd voor begeleiding te beperkt is. 

Bij Indy's Appeltaart kunnen wij deze ruimte  voor onze medewerkers wel bieden.

Indy's Appeltaart werkt zonder winstoogmerk, maar wel met het idee dat het bedrijf zelfstandig moet kunnen functioneren.

Het runnen van een bedrijf brengt vele activiteiten met zich mee en iedereen wordt gestimuleerd om zich op alle activitieten te bekwamen. Iedereen krijgt de gelegenheid om de activiteiten van order aanname, gondstoffen inkopen, deeg maken, taart vullingen voorbereiden, taart samenstellen, bakken, inpakken, factureren, en hygiene plannen opstellen zelfstandig uit te uitvoeren.  Met behulp van begeleiding wordt iedereen op weg geholpen, maar uiteindelijk zorgen we er samen voor dat alles goed functioneert.

Wij doen  dit met een klein team van mensen en hopen dat onze mensen daarmee een goede werkervaring kunnen opdoen en veel plezier aan werken beleven. Wij streven er ook naar dat men bij gebleken talent  naar een ander beroep kan doorstromen.


Het team

Op dit moment bakt Indy Udo de Appeltaarten en helpt zijn vader (Frank Udo) met het opzetten van het bedrijf.

Zodra we onze nieuwe bakkerij operationeel hebben (eind September 2017 is de planning) zullen we het nieuwe team op deze website aan u voorstellen.

Wij sturen altijd een email ter bevestiging van bestelling en levering.

Wij kunnen op dit moment alleen  contante betaling bij levering accepteren tenzij u vooraf betaald via een bank overschrijving.